Nyheter

5 skäl för bönder att börja producera gårdsisglass från koens mjölk

Upptäck varför det är fördelaktigt för lantbrukare att börja producera gårdsisglass från koens mjölk. Denna verksamhet ger möjlighet till ökad inkomst och diversifiering av produktutbudet, vilket kan vara en lönsam satsning för jordbrukare.