Personvernerklæring

Dette er personvernerklæringen til det private selskapet med begrenset ansvar Ice Delite B.V. i Hooge Mierde (heretter kalt «Ice Delite»), som driver nettstedet www.boerderijijs.com. Som ansvarlig part respekterer Ice Delite personvernet til brukerne av nettstedet og forplikter seg til å sørge for at personopplysningene som brukerne oppgir, behandles konfidensielt, korrekt og forsiktig.

Ved å legge igjen sine personopplysninger på nettstedet samtykker brukerne til at Ice Delite behandler og bruker disse opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.

Ice Delite bruker «informasjonskapsler» på nettstedet sitt. Informasjonskapsler brukes for eksempel for å gjøre det lettere å navigere på nettstedet og for å huske valgte innstillinger og innlagte data. Brukerne kan stille inn nettleseren slik at de ikke mottar informasjonskapsler under besøket på nettstedet. I så fall kan det imidlertid hende at brukerne ikke kan bruke alle mulighetene på nettstedet eller ikke får tilgang til deler av nettstedet.

Ice Delite bruker kun opplysninger som eksplisitt og frivillig oppgis av de registrerte som besøker nettstedet – nemlig: firmanavn, fornavn, etternavn, (adresseopplysninger), e-postadresse, ((mobil)telefonnummer), (faksnummer), (fødselsdato), (sivilstand), (kjønn) – for eksempel for å be om informasjon eller tjenester, for å kjøpe produkter eller for å legge inn en kommentar eller et forslag.

Ice Delite behandler personopplysninger for det formålet de ble innhentet for, vanligvis for å behandle en forespørsel om informasjon om tjenester eller produkter, for å behandle en bestilling, for å sende et nyhetsbrev eller tilbud, eller for å svare på en kommentar eller et forslag. I tillegg kan disse personopplysningene brukes av Ice Delite til å informere den registrerte om Ice Delites produkter eller tjenester som kan være av interesse for den registrerte.

Ice Delite leier aldri ut, selger eller utleverer personopplysningene de mottar til tredjeparter, med unntak av tilknyttede selskaper (inkludert Der Wiese B.V.), med mindre de er forpliktet til å gjøre det på grunnlag av lov eller rettsavgjørelse. Hvis og i den grad Ice Delite utleverer personopplysninger til sine tilknyttede selskaper, vil de aktuelle tilknyttede selskapene også følge denne personvernerklæringen.

Hvis den registrerte ønsker å protestere mot behandlingen av sine personopplysninger, få tilgang til, blokkere, supplere eller korrigere slike opplysninger, kan Ice Delite kontaktes for dette formålet. På anmodning fra den registrerte kan personopplysningene også slettes. Den registrertes ovennevnte rettigheter til innsigelse, innsyn, sperring, supplering, korrigering eller sletting kan utøves både online og på Ice Delites fysiske adresse, og forespørsler vil bli behandlet av Ice Delite uten forsinkelse.

Personopplysninger vil ikke bli oppbevart i en form som gjør det mulig å identifisere den registrerte lenger enn det som er nødvendig for innsamlings- og behandlingsformålene beskrevet ovenfor. Dette utgjør et unntak dersom personopplysningene er nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse til å oppbevare dem.

Ice Delite gjør sitt ytterste for å treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap eller enhver form for ulovlig bruk eller behandling. Et IKT-selskap tar seg av administrasjonen av datasystemene på vegne av Ice Delite, og bare Ice Delite-ansatte med såkalt «need to know» har tilgang til personopplysningene.

Ice Delite påtar seg likevel ikke noe ansvar og/eller erstatningsansvar for skader, direkte eller indirekte, knyttet til behandlingen av personopplysningene, herunder at de forringes, forsvinner eller kommer på avveie.

Ice Delite påtar seg ikke noe ansvar og/eller erstatningsansvar for hvordan tredjeparter som Ice Delite henviser til på sin egen nettside – via en hyperkobling eller på annen måte – håndterer behandlingen av personopplysninger. For å få svar på dette bør vedkommende kontakte den aktuelle tredjeparten, for eksempel ved å konsultere personvernerklæringen på tredjepartens nettsted.

Ved spørsmål, i ordets videste forstand, om Ice Delites behandling av personopplysninger, kan den registrerte kontakte:

Ice Delite B.V.
Rispenstraat 1
5095 AM HOOGE MIERDE
Telefonnummer: +31 (0)13 820 0920
E-postadresse: info@icedelite.com

Ice Delite forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer vil bli publisert av Ice Delite på nettstedet. Den registrerte anbefales derfor å konsultere nettstedet og denne personvernerklæringen regelmessig.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 20. mars 2018.