skip to Main Content

Yksityisyyden suojaa koskeva ilmoitus

Dette er personvernerklæringen til aksjeselskapet Ice Delite BV, Hooge Mierde, operatøren av nettstedet www.gardsis.com. Som ansvarlig part respekterer Ice Delite BV personvernet til nettsidebrukere og anser det som svært viktig at brukernes personopplysninger håndteres forsvarlig, forsiktig og konfidensielt.

Ved å oppgi din personlige informasjon på nettstedet, samtykker du til at Ice Delite BV behandler og bruker denne informasjonen i samsvar med denne personvernerklæringen.

Ice Delite BV bruker informasjonskapsler på sin nettside.

Ice Delite BV bruker kun informasjon som besøkende på nettstedet spesifikt og frivillig har gitt, for eksempel når de ber om informasjon eller tjenester, kjøper produkter eller publiserer en kommentar eller et forslag. Denne informasjonen inkluderer firmanavn, fornavn, etternavn, (adresse), e-postadresse, ((mobiltelefon) telefonnummer), (faksnummer), (fødselsdato), (sivilstand), (kjønn).

Ice Delite BV behandler personopplysninger for formålet de ble bedt om, vanligvis fra en forespørsel om å behandle data om sine tjenester og produkter, for å oppfylle en bestilling, for å sende et nyhetsbrev eller et tilbud, eller for å svare på en kommentar eller et forslag. I tillegg kan Ice Delite BV bruke disse personopplysningene for å kunne informere vedkommende om produkter eller tjenester som kan være av interesse for ham.

Ice Delite BV vil aldri leie ut, selge eller gi personopplysninger mottatt til tredjeparter, bortsett fra dets datterselskaper (Der Wiese BV), med mindre det er forpliktet til det ved lov eller en rettsavgjørelse. Hvis Ice Delite BV gir personopplysninger til sine tilknyttede selskaper, gjelder disse personvernreglene også for det aktuelle tilknyttede selskapet.

Hvis en person ønsker å se, forhindre, supplere, korrigere eller protestere mot behandlingen av deres personopplysninger, kan de kontakte Ice Delite BV. På personens forespørsel kan også personopplysninger slettes. De nevnte rettighetene til brukeren, innsigelse, tilgang, visning, tillegg, rettelse eller sletting er realisert online eller på den fysiske adressen til Ice Delite BV. Ice Delite behandler forespørsler raskt.

Personopplysninger vil ikke lagres lenger på en måte som muliggjør identifikasjon av vedkommende, enn det som er nødvendig for å oppnå innsamlingen og behandlingen beskrevet ovenfor. I noen tilfeller gjelder ikke dette dersom personopplysninger kreves oppbevart for å overholde juridiske forpliktelser.

Ice Delite BV tar nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak angående personopplysninger for å beskytte selskapet og kundene mot tap eller uautorisert bruk eller behandling. IT-selskapet organiserer forvaltningen av Ice Delite BVs datasystem og kun «de med et behov for å vite» Ice Delite-ansatte har tilgang til personopplysninger.

Til tross for dette påtar Ice Delite BV seg intet ansvar og/eller erstatningsansvar for skader, direkte eller indirekte, i forbindelse med behandling av personopplysninger, inkludert ødeleggelse, tap eller publisering.

Ice Delite BV tar ikke noe ansvar og/eller erstatningsansvar for hvordan tredjeparter hvis nettsider Ice Delite BV refererer til på sin egen nettside ved hyperlenke eller på annen måte behandler personopplysninger. Dette krever at vedkommende henvender seg til tredjeparten, for eksempel ved å konsultere personvernerklæringen på tredjepartens nettside.

For spørsmål angående behandling av personopplysninger av Ice Delite BV, kan personen kontakte:

Ice Delite B.V.
Rispenstraat 1
5095 AM HOOGE MIERDE
Nederland
Telefon: 0031 13 82 00 925
E-post: info@icedelite.com

Ice Delite BV forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen. Alle oppdateringer vil bli publisert på Ice Delite BVs nettsider. Som et resultat må personen bestrebe seg på å overvåke nettstedet og denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.

Den gjeldende personvernerklæringen ble sist oppdatert 12. juni 2018.

Back To Top